تبلیغات
بانک مقالات علمی و آموزشی - الکتروسکوپ یا برق نما چیست؟
بانک مقالات علمی و آموزشی
::پایه راهنمایی و دبیرستان::

مرتبه
تاریخ : دوشنبه بیستم آذرماه سال 1391
الكتروسكوپ وسیله ای است دارای دو ورقه ی طلا یا آلومینیوم كه روی یك تیغه فلزی قرار داردو تیغه فلزی به یك كلاهك رسانا متصل شده است كه تیغه ی فلزی و ورق ها در یك قاب عایق دارد.

 

از الکتروسکوپ در موارد زیر استفاده می گردد:

1. تشخیص وجود یا عدم وجود بار الکتریکی

2. تعیین نوع بار الکتریکی

3. تعیین مقدار بار الکتریکی

4. تعیین رسانایا نارسانا بودن اجسام

تشخیص وجود بار در اجسام به وسیله الكتروسكوپ :

جسم را به آرامی به كلاهك الكتروسكوپ بدون باری نزدیك می كنیم و نزدیك كلاهك نگاه می داریم. اگر جسم دارای بار الكتریكی باشد،با نزدیك كردن آن الكترون های آزاد الكتروسكوپ تحت تاثیر نیروهای رانش و ربایش آن جابه جا شده و ورقه ها بارهای همنام پیدا می كنند و از هم جدا می شوند. در صورتی كه جسم بدون بار الكتریكی باشد در ورقه ها هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

 

تعیین نوع بارالكتریكی جسم به وسیله الکتروسکوپ :

در این مورد الكتروسكوپ دارای بارالكتریكی می باشدو نوع بار آن برای ما معلوم است و بار جسم نامشخص. در صورتی که زاویه دو ورقه ها كم می شود بار جسم (میله) با بار کلاهک الکتروسکوپ غیر همنام است. است و اگر زاویه دو ورقه زیاد می شود، بار جسم (میله) با بار الكتریكی كلاهك الكتروسكوپ همنام است.

 

تعیین مقدار بارالکتریکی به وسیله الکتروسکوپ :

در مواقعی از الکتروسکوپ برای این کاربرد استفاده می گردد که ما دوجسم دارای بار داشته باشیم و بخواهیم تعیین کنیم مقدار بار کدام یک بیشتر است.برای این منظور هر یک از اجسام را جداگانه به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم و میزان انحراف ورقه ها را اندازه می گیریم. در جسمی که میزان انحراف بیشتر باشد ، مقدار بار الکتریکی نیز بیشتر است.

 

تعیین رسانا یا نارسانا بودن جسم به وسیله الکتروسکوپ :

برای آنكه تعیین كنیم جسم رساناست یا نارسانا، باید آن را به كلاهك الكتروسكوپ باردار تماس دهیم، اگر جسم رسانا باشد، قسمتی از بارهای الكتریكی الكتروسكوپ به جسم منتقل شده و فاصله، دو ورقه از هم كم می شود و اگر جسم نارسانا باشد، بارالكتریكی به جسم منتقل نشده و فاصله ی ورقه ها از هم تغییری نمی كندارسال توسط مهدی نوری زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نحوه ورود شما به وبلاگ؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ