تبلیغات
بانک مقالات علمی و آموزشی - دوره های زمین شناسی
بانک مقالات علمی و آموزشی
::پایه راهنمایی و دبیرستان::

مرتبه
تاریخ : شنبه سی ام دیماه سال 1391

 

ائون

دوران

دوره

سن(ملیون سال قبل)

کریپتوزوئیک

     پــــــــــــــرکامبرین

از حدود 6/4 ملیارد سال قبل تا 570 ملیون سال پیش

فانـــروزوئیک

پالئوزوئیک

کامبرین

از حدود 570 ملیون سال قبل تا 505 ملیون سال پیش

اردوویسین

از حدود 505 ملیون سال قبل تا 438 ملیون سال پیش

سیلورین

از حدود 438 ملیون سال قبل تا 408 ملیون سال پیش

دونین

از حدود 408 ملیون سال قبل تا 360 ملیون سال پیش

کربونیفر

می سی سی پین

از حدود 360 ملیون سال قبل تا 320 ملیون سال پیش

پنسیلوانین

از حدود 320 ملیون سال قبل تا 286 ملیون سال پیش

پرمین

از حدود 286 ملیون سال قبل تا 245 ملیون سال پیش

مزوزوئیک

تریاس

از حدود 245 ملیون سال قبل تا 208 ملیون سال پیش

ژوراسیک

از حدود 208 ملیون سال قبل تا 144 ملیون سال پیش

تریاس

از حدود 144 ملیون سال قبل تا 65 ملیون سال پیش

سنوزوئیک

پالئوسن

از حدود 65 ملیون سال قبل تا 8/57 ملیون سال پیش

ائوسن

ازحدود 8/57 ملیون سال قبل تا6/36 ملیون سال پیش

الیگوسن

ازحدود 6/36 ملیون سال قبل تا7/23 ملیون سال پیش

میوسن

ازحدود 7/23 ملیون سال قبل تا3/5 ملیون سال پیش

پلیوسن

ازحدود 3/5 ملیون سال قبل تا 6/1 ملیون سال پیش

عهد حاضر

ازحدود 6/1 ملیون سال قبل تازمان حاضر
طبقه بندی: آموزش علوم تجربی سوم راهنمایی، 
ارسال توسط مهدی نوری زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نحوه ورود شما به وبلاگ؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ